خبرنامه

ما کیسیتم ؟

گروه مديريت سرآمد ايرانيان ،‌ ارائه کننده خدمات آموزش مدل تعالی EFQM 2013 ، آموزش مجازی مدل تعالی EFQM و مشاوره خود ارزیابی مدل تعالی و ابزارهای مدیریتی می باشد.

 

دفتر مرکزی (MSI) :

تلفن: 30-66569429 021
فكس: 66568065 021

دفتر آموزش ( MSI Academy ) :

تلفن : 88575318  021  - 88363116 021
فكس : 66568065  021

آموزش مجازی

خود ارزیابی مدل تعالی EFQM چیست

فرآیند خود ارزیابی ، نقاط قوت و فرصت های بهبود را مشخص می نماید در ارزیابی و خود ارزیابی‌های اولیه، سازمان روند بهبود را طی سال های متوالی در درون خود ، ارزیابی می نماید و در سطوح بالاتر تعالی، این كار را از طریق مقایسه خود با رقبا ، سازمان‌های الگو و سازمان‌های تراز اول در زمینه کاری خود یا زمینه های کاری مشابه در جهان صورت می‌دهد.

چگونه نقاط قوت و فرصت های بهبود سازمان را مشخص نماییم ؟
انواع روش های خود ارزیابی چه می باشند ؟
کدام روش خود ارزیابی برای خود ارزیابی سازمان شما مناسب تر می باشد ؟

خود ارزیابی

خود ارزیابی یك بازنگری جامع و منظم از فعالیت‌ها و عملکرد یك سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی است.

 روش های خود ارزیابی
روش های خود ارزیابی كه سازمان‌ها می‌توانند از آنها یا از تركیبی از آنها برای ارزیابی عملكرد خود و دستیابی به نقاط قوت و فرصت های بهبود استفاده كنند، عبارتند از:
      خود ارزیابی پرسشنامه‌ ای ( رویکرد پرسشنامه )
در رویکرد پرسشنامه تعدادی سوال مطرح می شود که با پاسخ  به آنها مشخص می گردد سازمان تا چه حد در چاری نمودن معیارهای مدل تعالی موفق بوده است رویکرد پرسشنامه کم هزینه ترین و سریع ترین روش خود ارزیابی می باشد
رویکرد پرسشنامه یک روش عالی برای جمع آوری تصورات کارکنان سازمان است پرسش ها می توانند خیلی ساده و با جواب های "  بله / خیر " و یا بصورت مفصل و یا بصورت امتیازی باشند .

مزایای رویکرد پرسشنامه
سرعت و سهولت در استفاده رویکرد پرسشنامه
مشارکت بسیاری از افراد در سطح سازمان در فرآیند خود ارزیابی پرسشنامه
سوالات پرسشنامه می تواند  اختصاصی یا متناسب با بخش های مختلف سازمان طراحی شود
دریافت بازخوردها از بخش ها و سطوح مختلف سازمانی

    رویكرد كارگاهی
مزیت رویكرد کارگاهی ، مشاركت فعال مدیران و افراد كلیدی واحد اجرا كننده خود ارزیابی می باشد اعضا تیم مدیریتی مسئول جمع‌آوری داده‌ها و ارائه شواهد جمع‌آوری‌شده در كارگاه به همتایان خود می‌باشند. این كار آغازی برای دستیابی به اتفاق نظر در گروه مدیریت است. تجربه نشان داده است كه دو نفر از كاركنان كه به عنوان ارزیاب، كاملاً آموزش دیده باشند، برای تسهیل این فرآیند مورد نیاز هستند.
در حالت ایده آل ، یكی از ارزیابان باید از واحدی باشد كه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ارزیاب دیگر از سایر بخش‌های سازمان و یا سازمانی دیگر، مثلاً یكی از سازمان‌های مشاوره مدیریت انتخاب شود.
اجزای فرآیند رویكرد كارگاهی عبارتند از: آموزش، جمع‌آوری داده‌ها، كارگاه امتیازدهی تهیه برنامه های اجرایی بهبود و بازنگری نحوه پیشرفت برنامه های اجرایی .
مزایای رویکرد کارگاهی
روش عالی برای آشنایی  تیم مدیریت  به مدل تعالی EFQM و کسب تعهد در اجرای مدل تعالی سازمانی
فرصت تیم سازی برای تیم مدیریت بوجود می ورد
تعیین نقاط قوت و فرصت های بهبود با بحث و تبادل نظر بین اعضای تیم مدیریت
توافق مدیران به خروجی های فرآیند خود ارزیابی ، الویت بندی برنامه های بهبود و برنامه های اجرایی بهبود ها و احساس مسئولیت آنها
از نقاط قوت و فرصت های بهبود  فهرستی بوجود آمده که باعث ایجاد برنامه های اجرایی می گردد

      رویكرد پروفورما
یكی از راه‌های كاهش حجم كار، در مقایسه با رویكرد شبیه‌سازی جایزه، عبارتست از ایجاد مجموعه‌ای از پروفرماها، به عنوان مثال، یك صفحه برای هر یك از اجزای معیارها در نظر گرفته و توضیحات داده شده درباره اجزای معیارها در بالای صفحه و نکات راهنما ( زمینه هیا قابل بررسی )  به آن در زیر توضیحات مزبور درج گردد. بقیه صفحه به بخش‌هایی برای ذكر موارد نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود و شواهد عینی تقسیم می‌شود.
مستندات خود ارزیابی را می‌توان توسط افراد یا تیم هایی در درون سازمان فراهم نمود و توسط ارزیابان آموزش دیده مورد ارزیابی قرار داد و یا گروه مزبور می‌تواند فعالیت ارزیابی را بر اساس مسئولیت‌هایش انجام دهد.
برای بازبینی نتایج خود ارزیابی می‌توان از گروه‌های خارج از سازمان نیز استفاده نمود. برای سازمان‌های بزرگتر كه شامل چندین واحد هستند، می‌توان اطلاعات واحدهای مختلف را جمع‌آوری نموده و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود مشترك را مشخص نمود. از این روش می‌توان استراتژی جاری را مورد بازنگری قرار داده و طرح هایی برای بهبود در کل سازمان ارائه نمود
مزایای رویکرد پروفورما
فرآیند جمع آوری اطلاعات ، مستنداتی مبتنی بر واقعیت فراهم می نماید
رویکرد پروفورما نقاط قوت و فرصت های بهبود فهرست می نماید
رویكرد پروفورما از لحاظ دقت ، نزدیک به روش شبیه سازی جایزه می باشد
در رویکرد پروفورما بسیاری از افراد در سطوح و بخش های مختلف سازمان در فرآیند جمع آوری اطلاعات مشارکت می نمایند

 

      رویكرد شبیه‌سازی جایزه
این رویكرد مبتنی بر ارائه مسنداتی كامل با عنوان " اظهارنامه " به منظور انجام خود ارزیابی است. پس از تهیه اظهارنامه، یك گروه آموزش‌دیده از ارزیابان آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. برای ارزیابی یك واحد می‌توان ارزیابان را از سایر بخش‌ها یا واحدهای فرعی سازمان بكار گیرد. اگر كل سازمان مشمول ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌توان از برخی از ارزیابان خارجی نیز استفاده كرد
امتیازدهی در رویکرد خود ارزیابی شبیه سازی جایزه بر اساس منطق رادار می باشد

مزایای رویکرد شبیه سازی جایزه
رویکرد شبیه سازی جایزه  روشی سریع و قدرتمند برای انعکاس عملکرد سازمان می باشد
رویکرد شبیه سازی جایزه  نقاط قوت و فرصت های بهبود فهرست می نماید
رویکرد شبیه سازی جایزه  ارائه گزارش های آتی را آسان تر می نماید
بازدید محل و ارائه سمینار توسط تیم ارزیاب ، دو گام دارای ارزش افزوده و سودمند می باشد
رویکرد شبیه سازی جایزه  یک فرصت عالی برای مشارکت و ارتباطات سازمانی در طی فرآیند جمع آوری اطلاعات ایجاد می نماید
رویکرد شبیه سازی جایزه یک راه آسان بمنظور مقایسه فرآیند ها و نتایج برای واحدهای مختلف قراهم می نماید

رویکرد تلفیقی خود ارزیابی
سازمان می تواند هر یک از رویکرد های  خود ارزیابی را بصورت تلفیقی استفاده نمایند  رویکرد پرسشنامه -کارگاهی  و رویکرد پروفرما – کارگاهی  مهمترین رویکرد های تلفیقی مورد استفاده در فرآیند خود ارزیابی می باشد
جهت انتخاب مناسب ترین رویکرد خود ارزیابی باید به سوالات زیر پاسخ داد
با توجه به فرهنگ سازمان ، در اولین خود ارزیابی کدام رویکرد خود ارزیابی ، احتمال موفقیت بیشتری دارد ؟
آیا خروجی مد نظر از خود ارزیابی قرار است یک ملاک دقیق برای مقایسه سازمان مورد نظر با بهترین سازمان ها باشد ؟


درخواست مشاوره EFQM

جهت اطلاع از نحوه ارزیابی مستقل مدل تعالی سازماین بر روی ارزیابی مستقل کلیک نمایید
جهت اطلاع از مشاوره خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی EFQM بر روی خود ارزیابی کلیک نمایید
جهت اطلاع از دوره آموزشی خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی بر روی آموزش خود ارزیابی کلیک نمایید

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
آخرین ویرایش در جمعه, 22 شهریور 1392 ساعت 13:36
منتشرشده در مقالات

آموزش و مشاوره مدل تعالی EFQM

محتوای بیشتر در این بخش: « جایزه تعالی سازمانی EFQM
Scroll to top